Støy

Lenke: Støy

Description:

Regler, tiltak og god arealplanlegging skal hindre helseplager av støy.

Tema: Miljø, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Forebygging

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Miljødirektoratet

Språk: Norsk