Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Lenke: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

Description:

Informasjon om MSIS som overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern

Emner: Helsestatistikk

Dokumenttype: Statistikk

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk