Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste

Lenke: Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste

Description:

Denne rapporten inneholder aktivitetstall for den somatiske delen av spesialist-helsetjenesten. Data som presenteres her beskriver aktiviteten ved somatiske sykehus, avtalespesialister, private rehabiliterings-institusjoner og sykestuer i Norge.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 13.07.2018

Tema: Statistikk, Statistikk helsetjenesten, Samfunnsmedisin og folkehelse

Dokumenttype: Rapporter, Statistikk

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk