Spesialisthelsetjenesten - StatRes

Lenke: Spesialisthelsetjenesten - StatRes

Description:

Data vedr. ressursbruk og resultater som omfatter sykehus og institusjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling.

Først publisert: 20.11.2007

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Statistikk, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Psykisk helse

Dokumenttype: Statistikk

Utgiver: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Språk: Norsk