Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Lenke: Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Først publisert: 15.11.2020

Sist faglig oppdatert: 15.11.2020

Tema: Statistikk, Helsefremmende og forebyggende tiltak, Samfunnsmedisin og folkehelse

Emner: Fysisk aktivitet

Dokumenttype: Statistikk

Utgiver: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Språk: Norsk