Homoseksualitet

Lenke: Homoseksualitet

Original tittel: Homoseksuell, homofil, homofili

SNOMED-CT: Homosexual behavior

Tema: Seksuell helse

Emner: Homoseksualitet

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Store medisinske leksikon

Språk: Norsk