Nettverk funksjonshemmede seksualitet og samliv (NFSS)

Lenke: Nettverk funksjonshemmede seksualitet og samliv (NFSS)

Original tittel: NFSS

Description:

NFSS er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet og funksjonsnedsettelse. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell.

Først publisert: 01.11.2017

Sist faglig oppdatert: 19.06.2020

SNOMED-CT: Physical handicap, Finding relating to sexuality and sexual activity

Tema: Seksuell helse

Dokumenttype: Organisasjoner, Pasientinformasjon

Utgiver: NHS, National Patient Safety Agency

Språk: Norsk