Kompetansesenteret Tannhelse Midt

Lenke: Kompetansesenteret Tannhelse Midt

Description:

Kompetansemiljø som skal være en drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

Tema: Tannhelse

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk