TAKO-senteret - Sjeldne medisinske tilstander

Lenke: TAKO-senteret - Sjeldne medisinske tilstander

Description:

TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT).

Først publisert: 18.11.2008

Sist faglig oppdatert: 18.01.2016

Tema: Tannhelse

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Lovisenberg Diakonale Sykehus

Språk: Norsk