Tannhelsetjenenestens kompetansesenter Øst

Lenke: Tannhelsetjenenestens kompetansesenter Øst

Description:

TkØ er et kommunalt oppgavefellesskap mellom fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Innlandet og Østfold. TkØs oppgaver er spesialistbehandling, forskning og kompetanseheving.

Tema: Tannhelse

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk