Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

Lenke: Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge

Description:

TkNN er et senter for spesialistbehanling av pasienter. Senteret, som samarbeider med universitetet i Tromsø, driver også med etterutdanning av tannhelsepersonell, samt gir råd og veiledning til  tannhelsetjenesten og andre.

Tema: Tannhelse

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk