Flyktninger fra Ukraina: helse og smittevern (fhi)

Lenke: Flyktninger fra Ukraina: helse og smittevern (fhi)

Korttittel: Ukraina: helse og smittevern

Original tittel: Flyktninger fra Ukraina: Informasjon om helse- og smittevernhensyn

Description:

Informasjon fra FHI om helse- og smittevernhensyn til Flyktninger fra Ukraina 

Det har kommet mange flyktninger til Norge fra Ukraina og det er også ventet mange flere i tiden fremover. Sikring av primærbehov, gode basale smittevernrutiner og tilbud om vaksinering er viktig for å ivareta helsen og forebygge smitte og sykdom.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Samfunnsmedisin og folkehelse, Smittevern, Traumer, stress og overgrep, Infeksjon

Dokumenttype: Veiledere, Ressurser på nett

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk