Informasjon om opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina (UDI)

Lenke: Informasjon om opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina (UDI)

Korttittel: Opphold i Norge for Ukrainere

Original tittel: Informasjon om opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina

Description:

Informasjon fra Utlendingsdirektoratet om opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Velg om du vil finne informasjon om beskyttelse og opphold for å være i Norge, eller om du vil reise til Norge.

Informasjon til myndigheter og andre samfunnsaktører er også tilgjengelig her.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Traumer

Dokumenttype: Pasientinformasjon

Utgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Språk: Norsk