Kartleggingsverktøy for behov for tolk (Ahus)

Lenke: Kartleggingsverktøy for behov for tolk (Ahus)

Korttittel: Ukraina-krisen, tolk

Original tittel: Kartlegging av tolkebehov

Description:

Akershus Universitetssykehus har utviklet et kartleggingsverktøy (lenke til pdf) på både ukrainsk og russisk for å avklare behov for tolk og foretrukket språk.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Tolketjenester

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Akershus universitetssykehus

Språk: Norsk