Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen (RVTS)

Lenke: Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen (RVTS)

Korttittel: Krigen i Ukraina

Original tittel: Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen - Nyttige ressurser og lenker

Description:

Her finner du oppdaterte, nyttige lenker og ressurser i forbindelse med krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen. RVTS Sør tilbyr rådgivning og konsultasjon, til kommuner, spesialisthelsetjenesten og andre hjelpere, og vi samarbeider tett med flere kunnskapssentre om hvordan vi kan samkjøre vår respons.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Barn og unge, Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere, Psykisk helsearbeid, Traumer, stress og overgrep, Kommunehelsetjeneste

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord)

Språk: Norsk