Mest bruke legemidler i Ukraina (Helsedirektoratet)

Lenke: Mest bruke legemidler i Ukraina (Helsedirektoratet)

Korttittel: legemidler i Ukraina

Original tittel: Oversikt over de mest bruke legemidler i Ukraina

Description:

Helsedirektoratet har laget en oversikt over de mest bruke legemidler i Ukraina med ukrainske og tilsvarende norske navn. Oversikten er laget som hjelpemiddel til fastleger, helsetjenester og apotek som kommer i dialog med ukrainske flyktninger om legemidler de trenger eller har brukt i hjemlandet.

De mest brukte legemidlene i Ukraina på norsk og ukrainsk (XLSX) Lenken vil laste ned regnearket som en Excel fil. 

Listen vil bli oppdatert med flere legemidler etter behov som spilles inn.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Legemidler, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk