Opplæring av flyktninger fra Ukraina (NAFO)

Lenke: Opplæring av flyktninger fra Ukraina (NAFO)

Korttittel: Ukraina-krisen, opplæring i Norge

Original tittel: Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina

Description:

NAFO har samlet noen ressurser som kan være nyttige for gruppe eller klasser med barn, unge eller voksne fra Ukraina. Her er både ressurser som elever og deltakere kan benytte selv i undervisningssammenheng og ressurser for lærere eller ansatte i møte med flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: OsloMet

Språk: Norsk