Sykdommer å være særlig oppmerksom på hos nyankomne fra Ukraina (Helsedirektoratet)

Lenke: Sykdommer å være særlig oppmerksom på hos nyankomne fra Ukraina (Helsedirektoratet)

Korttittel: Ukraina - sykdommer

Original tittel: 10. Tilleggsinformasjon: Særlige forhold som gjelder personer som er fordrevne fra Ukraina

Description:

Tilleggsinformasjon i nasjonal veileder fra Helsedirektoratet: Særlige forhold som gjelder personer som er fordrevne fra Ukraina

Sykdommer å være særlig oppmerksom på hos nyankomne fra Ukraina

Dette er en veiledning til helsepersonell om utredning, behandling og oppfølging av sykdommer som nyankomne asylsøkere, flyktninger og personer som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven kan ha.

I hovedsak vil asylsøkere og flyktninger fra Ukraina ha det samme behovet for utredning, behandling og oppfølging av sykdommer som andre folkegrupper på flukt. Helsetjenestene har god kompetanse på dette området. Imidlertid ser vi at en større andel av flyktningene som kommer fra Ukraina er kvinner og barn i tillegg til eldre, noe som vil kunne påvirke deres behov for helsetjenester.

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere, Smittevern, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Nasjonal veileder, Ressurser på nett

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk