Å dø heime

Camilla Kjellstadli disputerte i juni 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Dying at home in Norway: health care utilization in the final months of life». Mange ønsker å vere heime i sluttfasen av livet, men få døyr heime i Noreg. Me veit lite om kven som døyr heime, oppfølginga frå helsetenestene og kva som skal til for å legge til rette for heimedød. Med utgangspunkt i registerdata frå heile befolkninga har Kjellstadli og medarbeidarar undersøkt forhold rundt heimedød i Noreg, inkludert helsetenestebruk i slutten av livet.
Å dø heime
Camilla Kjellstadli Stipendiat, Ph.d.-kandidat UiB. Foto: Privat
Publisert 01. oktober 2020 | Sist oppdatert 01. oktober 2020

Klikk her for å lese saken.