«Å falle kan hende alle»

I stedet for fokus på forebygging av risikosituasjoner ønsker deltakerne i denne studien en tilrettelegging av hverdagen slik at de fortsatt kan være aktive, både fysisk og sosialt. Kommunale aktivitetssentra framheves som viktige møteplasser og arenaer for aktivitet.
«Å falle kan hende alle»
Å falle kan hende alle. Foto: Shuttestock
Publisert 22.januar.2020 | Sist oppdatert 22.januar.2020

Klikk her for å komme til studien.