Å opprettholde «det ordinære» i demensomsorgen

Trude Gjernes, professor ved Nord universitet, har sammen med professor Emeritus Per Måseide publisert denne artikkelen som er basert på en studie som omhandler demensomsorg i en omsorgsinstitusjon. Artikkelen ser på hvordan pleie- og omsorgspersonalets arbeidsmåter har hjulpet personer som er diagnostisert med en demenssykdom til å fortsette å gjøre hverdagslige aktiviteter. Det blir hevdet at «det ordinære» er verdt å fremheve i demensomsorgen fordi det representerer en uunnværlig sosial- og kulturell ramme for identitet og medbestemmelse.
Å opprettholde «det ordinære» i demensomsorgen
Det ordinære i demensomsorgen. Foto: Shutterstock
Publisert 16. desember 2020 | Sist oppdatert 16. desember 2020

Klikk her for å lese artikkelen.