Aktivitet og fellesskap

Publiseringsdato 22.04.2022
Aktivitet og fellesskap
Aktivitet og fellesskap. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Nordlandsforskning har skrevet denne rapporten om aktivitet og fellesskap for eldre. Den viser til erfaringer med sosial omsorg og knyttes til et av satsingsområdene i kvalitetsreformen Leve hele livet.