Alle får ut fra behov – men noen får litt ekstra. Gjett hvem!

Er det de rikeste blant oss som stiller først i køen når behovene for pleie- og omsorgstjenester melder seg? Nei, konkluderer Øystein Hernæs og medforfattere i en ny artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Alle får ut fra behov – men noen får litt ekstra. Gjett hvem!
Øystein Hernæs. Foto: Privat
Publisert 19. juli 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å lese artikkelen.