Bedre smitteovervåkning må på plass

Publiseringsdato 20.07.2022
Bedre smitteovervåkning må på plass
Anders S. Danielsen. Foto: Privat

To av tre meldte utbrudd av covid-19 i helseinstitusjoner skjedde i sykehjem. Ansatte og beboere her har ikke samme mulighet til smittevern som på sykehus. Beredskapsplaner med kort vei mellom sykehjem og nasjonale smittevernressurser er viktig. I tillegg trengs bedre system for infeksjonsovervåkning i sanntid, der data kan kobles til den enkelte beboer, skriver Anders S. Danielsen og medforfattere i Tidsskrift for omsorgsforskning.