Covid-19-utbruddet krever økt bemanning og kompetanse i sykehjem

I lederartikkelen «De sårbares pandemi» skriver Bjørn Erik Neerland i Tidsskrift for Den norske legeforening at pandemien har strukket tjenestene til det maksimale og tydeliggjort behovet for økte ressurser, økt bemanning og høy medisinskfaglig og etisk kompetanse.
Covid-19-utbruddet krever økt bemanning og kompetanse i sykehjem
Foto: Shutterstock
Publisert 01. oktober 2020 | Sist oppdatert 01. oktober 2020

Klikk her for å lese saken.