Den første om erfaringer med prosessveiledning

Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne første av tre videoer snakker Erik Hagaseth Haug med Jill-Marit Moholt, ved Senter for omsorgsforskning i Tromsø. De har benyttet ressursen i veiledningsarbeidet rettet mot Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

Den første om erfaringer med prosessveiledning
Erfaringer med prosessveiledning 1. Foto: Adobe Stock
Publisert 22. april 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å se videoen.