Dette er viktig for hjemmeboende eldre

Ett av Bo trygt hjemme-reformens satsingsområder er «Tilpassede botilbud». Hva mener de eldre selv er viktig for at de skal kunne bo trygt og godt i sine egne hjem? Dette fant forskerne i ny oppsummering av kunnskap.

Dette er viktig for hjemmeboende eldre
Siv Fladsrud Magnussen og Siri Andreasen Devik ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Privat
Publisert 22. september 2023 | Sist oppdatert 04. oktober 2023

Klikk her for å lese artikkelen.