Dette sier pårørende

IVARETATT? er en pårørendeundersøkelse, der pårørende kan gi tilbakemelding på hvordan de opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen de er pårørende i.

Dette sier pårørende
Lene Fossbråten, Åste Renolen og Hanne Marie Rostad står bak undersøkelsen og forskningsrapporten.
Publisert 15. juni 2023 | Sist oppdatert 15. juni 2023

Klikk her for nasjonale funn fra første gjennomføring.