Digitalt treningsprogram i fallforebygging blant eldre

Denne studien beskriver erfaringer med et digitalt versus et papirbasert treningsprogram for å forebygge fall hos hjemmeboende eldre. Studien ble gjennomført i Sverige og rekrutterte 67 deltakere over 70 år. Deltakerne bestemte selv om de ville benytte seg av den digitale eller den papirbaserte versjonen. På oppfølgingstidspunktet var begge gruppene fornøyde med programmet, men de som benyttet den digitale utgaven trente mer (i antall minutter) og var mer tilbøyelig til å fortsette med jevnlig trening sammenlignet med de som hadde brukt papirutgaven.
Digitalt treningsprogram i fallforebygging blant eldre
Digitalt treningsprogram i fallforebygging. Foto: Shutterstock
Publisert 23. april 2021 | Sist oppdatert 23. april 2021

Klikk her for å komme til studien.