Effekt av kosttilskudd til personer med demens

Publiseringsdato 23.04.2021
Effekt av kosttilskudd til personer med demens
Norske forskere har nylig publisert en oversiktsartikkel om effekten av kosttilskudd til personer med demens. Oversiktsartikkelen inkluderte ti kliniske studier som viste at kosttilskudd forbedret personenes daglige inntak av energi og proteiner, vekt, muskelmasse og biomarkører i blodet. Ingen effekter ble observert når det gjaldt kognitiv eller fysisk funksjon.