Effekter av tiltak for å redusere ensomhet og sosial isolasjon

Publiseringsdato 10.11.2023
Effekter av tiltak for å redusere ensomhet og sosial isolasjon
hva virker mot ensomhet? Foto: Shutterstock

Hvilke effekter har ulike typer tiltak for å redusere ensomhet og sosial isolasjon? En forskergruppe ved Folkehelseinstituttet, ledet av Thomas Hansen, har nylig publisert en systematisk gjennomgang av oversiktsartikler på effekter av slike tiltak. Kunnskapsoversikten dekker alle aldersgrupper og undersøker studier publisert i perioden 2017 til 2022.

Les kunnskapsoppsummeringen her