Eldres rusvaner bør påvirke organiseringen av tjenestene i kommunene

Publiseringsdato 04.10.2021
Eldres rusvaner bør påvirke organiseringen av tjenestene i kommunene
Sverre Bergh. Foto: Privat
Forskerne kartla bruk av alkohol, vanedannende medikamenter og tobakk hos 210 eldre som mottok hjemmebaserte tjenester. Funnene er nyttig for ansatte i hjemmetjenesten og bør påvirke organiseringen av tjenestene, sier Sverre Bergh (og medforfatterne i denne artikkelen i Tidsskrift for omsorgsforskning.