Eldres rusvaner bør påvirke organiseringen av tjenestene i kommunene

Forskerne kartla bruk av alkohol, vanedannende medikamenter og tobakk hos 210 eldre som mottok hjemmebaserte tjenester. Funnene er nyttig for ansatte i hjemmetjenesten og bør påvirke organiseringen av tjenestene, sier Sverre Bergh (og medforfatterne i denne artikkelen i Tidsskrift for omsorgsforskning.
Eldres rusvaner bør påvirke organiseringen av tjenestene i kommunene
Sverre Bergh. Foto: Privat
Publisert 04. oktober 2021 | Sist oppdatert 04. oktober 2021

Klikk her for å lese artikkelen.