En internasjonal definisjon av hverdagsrehabilitering

Forfatterne av denne artikkelen har ved hjelp av 82 eksperter innen hverdagsrehabilitering i 11 land gjort et forsøk på å definere hverdagsrehabilitering.

En internasjonal definisjon av hverdagsrehabilitering
Foto Shutterstock
Publisert 10. november 2022 | Sist oppdatert 10. november 2022

Reablement karakteriseres slik:

  • En personsentrert, helhetlig tilnærming som tar sikte på å forbedre et individs fysiske og/eller annen funksjonsevne.
  • Mål om å øke eller opprettholde uavhengighet i meningsfulle aktiviteter i dagliglivet på deres bosted og å redusere deres behov for omsorgstjenester. 
  • Består av flere besøk av et trent personell i tverrfaglige team. 
  • Omfattende innledende kartlegging/vurdering, etterfulgt av regelmessige revurderinger og utvikling av mål-orienterte oppfølgingsplaner. 
  • Skal støtte en person til å nå sine egne mål, gjennom deltakelse/trening av hverdagsaktiviteter, endringer i hjemmet, bruk av hjelpemidler og involvering av deres sosiale nettverk. 
  • En inkluderende tilnærming uavhengig av alder, kapasitet, diagnose eller kontekst.

Metzelthin, S. F., Rostgaard, T., Parsons, M., & Burton, E. (2022). Development of an internationally accepted definition of reablement: a Delphi study. Ageing and Society, 42(3), 703-718.

Klikk her for å lese artikkelen.