En styrt hverdagslig aktivitet – et felles møtepunkt

Trude Gjernes, professor ved Nord universitet og professor Emeritus Per Måseide har i denne artikkelen sett nærmere på den sosiale aktiviteten ved frokostmåltidet ved et norsk dagsenter for personer som lever med en demenssykdom. Det sentrale spørsmålet som stilles er hvordan bevisst innramming og tilføring av sosial struktur i en vanlig hverdagslig aktivitet kan påvirke, eventuelt fremme dagsenterbrukernes opprettholdelse av medvirkning og verdighet. Artikkelen diskuterer profesjonelle og etiske dilemmaer som kan oppstå når pleie- og omsorgspersonalet aktivt veileder og styrer aktiviteten rundt matbordet. Det konkluderes med at personer som lever med en demenssykdom på lik linje med alle andre har behov for en sosial arena hvor deltakerne aktivt involverer seg for å skape en sosial sammenheng som gir mening. For å oppnå dette er det viktig at pleie- og omsorgspersonalet gjør aktiviteten til et felles hverdagslig møtepunkt som oppleves positivt for den enkelte deltaker.
En styrt hverdagslig aktivitet – et felles møtepunkt
Måltid på sykehjem. Foto: Shutterstock
Publisert 16. desember 2020 | Sist oppdatert 16. desember 2020

Klikk her for å lese artikkelen.