En utvikling som må snus

Denne forskningsrapporten er skrevet at Heidi Gautun ved Velferdsforskningsinstituttet Nova og sammenfatter forskning og statistikk om sykepleierbemanning i sykehjem og hjemmesykepleien. Det rettes også søkelys på konsekvenser av mangel på sykepleiere og strategier for å rekruttere, mobilisere og beholde slik kompetanse i kommunene.
En utvikling som må snus
En utvikling som må snus. Foto: Skjemdump av rapporten
Publisert 11. november 2020 | Sist oppdatert 13. november 2020

Klikk her for å lese rapporten