Enkene på Vangen

Her forteller to eldre damer om hvordan de selv har funnet frem til hverandre og dannet arenaer for samhandling og aktivitet, ikke minst gjennom «enkemiddager» på søndagen. Filmen er en ressursfilm laget av det regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Vestland.

Enkene på Vangen
Borgny Johannessen og Kari Røynstrand. Foto: Penelope Larsen
Publisert 25. mars 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å se filmen.