Er forskning på helse og forskning på omsorg to sider av samme sak?

Publiseringsdato 08.05.2023
Er forskning på helse og forskning på omsorg to sider av samme sak?
Frode F. Jacobsen Foto: Mauricio Esteban Pavez

Helse- og omsorgssektoren i kommunene får stadig flere oppgaver, også ved akutt sykdom og skade. Derfor vil omsorgsforskningen ha stadig mer til felles med helsetjenesteforskningen, men forskningsmiljøene vil ha nytte av innspill og samspill, skriver Frode F. Jacobsen i Tidsskrift for omsorgsforskning.