«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

Publiseringsdato 30.11.2020
«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»
Fiskeprotein mot hjerneforskning. Foto: Møreforsking
Et protein som finnes i marint restråstoff kan spille en rolle i forebygging av nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons eller Alzheimers sykdom.