Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

Publiseringsdato 15.12.2018
Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge
Forebyggende hjemmebesøk. Foto: Shutterstock
Oddvar Førland og Randi Skumsnes ved Senter for omsorgsforskning har skrevet en rapport som viser resultater fra en landsomfattende kommuneundersøkelse. Søkelyset rettes på utbredelse, innhold og planer angående forebyggende hjemmebesøk i kommunene.