Forskning om pasientsikkerhet

Publiseringsdato 19.05.2022
Forskning om pasientsikkerhet
Karina-Aase

På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.