Forventninger til hjemmebaserte helsetjenester

Publiseringsdato 05.06.2020
Forventninger til hjemmebaserte helsetjenester
Hjemmetjeneste
Denne studien fra Sverige undersøker betydningen av sørsamisk kultur- og språkkompetanse i møte med den eldre sørsamiske pasienten. Studien viser at selv om alle deltagerne hadde sørsamisk bakgrunn hadde de ulike forventninger til hjemmebaserte tjenester.