Frigjøring av sykepleierkapasitet

Hvordan kan oppgave- og ansvarsdeling og teknologi frigjøre sykepleie-kapasitet og bidra til å rekruttere og beholde sykepleiere i kommunal helse- og omsorgstjeneste? 

Frigjøring av sykepleierkapasitet
Frigjøring av sykepleierkapasitet. Foto: Shutterstock
Publisert 20. juli 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Klikk her for å lese rapporten.