Fysisk trening har forebyggende effekt

Publiseringsdato 20.10.2020
Fysisk trening har forebyggende effekt
Fysisk trening har forebyggende effekt. Foto: Shutterstock
Fysisk trening har langvarig fallforebyggende effekt hos eldre. Dette viser en oversiktsartikkel som har oppsummert randomiserte kontrollerte studier av fallforebyggende effekt av fysiske treningsprogram for hjemmeboende eldre. Den fallforebyggende effekten varte i opptil 2 år. Artikkelen har inkludert 24 studier fra ulike land.