Gjør det lettere å forske på kommunale helsetjenester

Publiseringsdato 13.02.2023
Gjør det lettere å forske på kommunale helsetjenester
Per Gunnar Disch og Terje Emil Fredwall. Foto: Privat

Per Gunnar Disch og Terje Emil Fredwall presenterer en veiviser som viser hvordan forskning på helse- og omsorgssektoren i Kommune-Norge kan gjennomføres.