God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

En studie gjennomført av forskere ved universitetet i Stavanger viser at sykepleierstudenter i praksis kan være en verdifull ressurs for ernæringsarbeidet til aleneboende eldre som mottar hjemmesykepleie. I dette prosjektet delte 23 studenter 1-2 ukentlige måltid med 23 pasienter i løpet av praksisperioden på to måneder. Kvalitative intervju i etterkant viste positive opplevelser og gevinster for både studentene og pasientene. Det å dele måltid innvirket positivt på pasientenes appetitt og måltidsopplevelse, og studentene erfarte økt læring både når det gjaldt ernærings- og personorientertomsorg.
God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien
God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien. Foto: Shutterstock
Publisert 23. april 2021 | Sist oppdatert 23. april 2021

Klikk her for å komme til studien.