Helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten

Tidligere forskning viser at de som opplever reinnleggelser, ofte er eldre pasienter med kroniske sykdommer og samtidige lidelser). I sin doktorgradsavhandling har Malin Knutsen Glette undersøkt helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten. Hun fant at de fleste faktorene som helsepersonellet mente hadde innvirkning på forekomsten av reinnleggelser, var tilknyttet organisatoriske forhold. Eksempler på slike organisatoriske forhold var bemanning, kompetanse og dårlig samhandling. - Det kan indikere at helsetjenesten som organisasjon i for liten grad har evnet å tilpasse seg de endringene som helsetjenesten og pasientgruppen har gjennomgått det siste tiåret, skriver Glette og kolleger i en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for omsorgsforskning, der de presenterer og diskuterer sentrale funn i dette doktorgradsarbeidet.

Helsepersonells erfaringer med reinnleggelser fra primærhelsetjenesten
Reinnleggelser. Foto: Shutterstock
Publisert 19. april 2022 | Sist oppdatert 24. februar 2023

Les hele artikkelen her.