Helsepersonells perspektiv på samhandling og ernæringsomsorg

Publiseringsdato 20.10.2020
Helsepersonells perspektiv på samhandling og ernæringsomsorg
Samhandling og ernæringsomsorg. Foto: Shutterstock
I denne norske studien ble 23 helsepersonell fra både sykehus og hjemmetjenester intervjuet. Funnene viste at selv om helsepersonell er klar over at god ernæringsomsorg forutsetter aktiv involvering av eldre pasienter og deres pårørende, møter de mange hindringer. Hindringene var av både individuell og strukturell art og omfattet motstand fra pasienter og pårørende, konflikter mellom ønsker og ernæringsprosedyrer, ønske om å redusere pårørendes belastning, og manglende tid og strukturer for å tilrettelegge for god brukermedvirkning.