Hvor mye flytter eldre personer mellom ulike tjenestetilbud?

Publiseringsdato 07.10.2021
Hvor mye flytter eldre personer mellom ulike tjenestetilbud?
Hvor mye flytter eldre personer mellom ulike tjenestetilbud? Foto: Shutterstock
Hvor mye flytter eldre personer på 80 år eller mer mellom ulike tilbud i kommunen? Dette spørsmålet belyses i en ny artikkel fra Hanne Marie Rostad, Marianne Sundlisæter Skinner, Tore Wentzel Larsen & Maren Kristine Raknes Sogstad. Studien er basert på et omfattende datamateriale. Data ble hentet fra IPLOS-registeret, som omfatter alle personer i Norge som var 80 år og eldre, og som mottok helse- og omsorgstjenester fra kommunen i perioden 2011 til 2016. Dette utgjorde i alt 263 893 personer. Forfatterne fant at eldre over 80 år i hovedsak flytter relativt lite mellom ulike tjenestetilbud innad i kommunen. De fant også at eldre i svært ulike forløp – fra lange, gradvise til korte, intensive forløp og forløp med rullerende korttidsopphold på institusjon.