Hvordan lykkes med implementering?

Publiseringsdato 30.11.2022
Hvordan lykkes med implementering?
Ann Mari Gransjøen er forsker ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Morten Sangvik

Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Likevel viser det seg at informasjon ikke nødvendigvis fører til endringer i praksis. Det kan ta sytten år før den nye kunnskapen når pasienten. Ann Mari Gransjøen har skrevet en oppsummering av kunnskap om implementering.