Implementering av Demensplan 2025

Publiseringsdato 21.11.2022
Implementering av Demensplan 2025
Implementering av Demensplan 2025 Foto Skjermdump forside 08.03.2022

USHT Troms har etablert et nettverk for kommunene i tidligere Troms fylke. I nettverket vil vi bistå kommunene med implementeringen av den nye demensplanen, og erfaringsdeling mellom kommunene vil vektlegges. Nettverket vil bestå av både digitale og fysiske samlinger samt webinarer og vil vare ut 2023.